Στο πράσινο η Καστοριά

Η Καστοριά άλλαξε κατηγορία και πλέον από σήμερα συγκαταλέγεται στις πράσινες περιοχές της Ελλάδας