Τεχνική για να ακούς μουσική με το κινητό σου σε μια οικοδομή

Αυτοί οι εργάτες ανακάλυψαν ένα έξυπνο σύστημα για να ακούνε μουσική από απόσταση με ένα κινητό.

videoman.gr