Εκδήλωση αποφοίτων του Ορφανατροφείου Θηλέων Καστοριάς το 2004 (φωτογραφίες)

Εκδήλωση-μνήμες από απόφοιτες του Ορφανατροφείου Θηλέων Καστοριάς – Ιούνιος 2004

Φωτογραφίες: Δημήτρης Τσουρτσούλας