Εκδήλωση: “Εκκλησιαστικά μνημεία της Κλεισούρας Καστοριάς: κτίτορες, δωρητές και χορηγοί”

Από τον Νικόλαο Σιώκη δρ. Ιστορίας ελληνισμού ΑΠΘ