Ένα βίντεο του ΕΠΑΛ Αργους Ορεστικού

Η τεχνική της φωτομέτρησης της αιμοσφαιρίνης, καθώς και η τεχνική της αιμοληψίας από μαθητές του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας, του ΕΠΑΛ Αργους Ορεστικού. Η δράση πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο του προγράμματος “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.