Ταινίες πριν 32 χρόνια το καλοκαίρι…!

15 Ταινίες που βλέπαμε πριν 32 χρόνια το καλοκαίρι του 1989….

“The Abyss”

 

“Batman” 

 

“Casualties of War” 

 

“Dead Poets Society” 

 

“Do the Right Thing” 

 

“Ghostbusters II”

 

“Honey, I Shrunk the Kids” 

 

“Indiana Jones and the Last Crusade” 

 

“Lethal Weapon 2” 

 

“Licence to Kill” 

 

“Parenthood” 

 

“See No Evil, Hear No Evil”

 

“sex, lies and videotape” 

 

“Star Trek V: The Final Frontier” 

 

“When Harry Met Sally” 

apotis4stis5.com