2006: Άσκηση διάσωσης ατόμου από το ΕΤΑΚ στη λίμνη της Καστοριάς (φωτογραφίες)

ΙΟΥΛΙΟΣ 2006: Επίδειξη διάσωσης ατόμου στη λίμνη από το ΕΤΑΚ

Φωτογραφίες: Δημήτρης Τσουρτσούλας