Η «πέτρα του Κώτσου» στο Τοιχιό

“Κώτσοφ Κάμεν”: Πρόκειται για ένα τεράστιο βράχο στην απότομη δασωμένη πλαγιά πάνω από το Τοιχιό με ύψος πάνω από 5 μ.
Η «πέτρα του Κώτσου» αποτελεί σημείο αναφοράς για τους πεζοπόρους του βουνού.
Διάφορες ιστορίες στα πλαίσια της λαϊκής μυθοπλασίας συνοδεύουν τον βράχο.
Η ιστορία της ονομασίας του όμως, είναι άγνωστη ευρέως και ίσως μονάχα μερικοί παλιοί τη γνωρίζουν.
Επιμέλεια: Β. Κωστόπουλος