Οι εξαιρετικές τοιχογραφίες στον Ι. Ν. Αγίας Κυριακής στα Σπήλαια

Οι εξαιρετικές τοιχογραφίες έτους 1745, στην πρόσοψη του ενοριακού ναού της Αγίας Κυριακής στο χωριό Σπήλαια

Από Γιώργος Τ. Αλεξίου