Υπάρχουν λύσεις για να δημιουργηθεί μια νέα γενιά πιο σκεπτόμενη και πιο συνειδητοποιημένη (της Ελένης Κωστοούλου)

Αν ρωτήσει κάποιος παιδιά ηλικίας 10-15 ετών για το ρόλο της αστυνομίας στο κοινωνικό γίγνεσθαι, ενδεχομένως, να μη λάβει ομοιόμορφες απαντήσεις, διότι η κάθε οικογένεια διαπαιδαγωγεί με διαφορετικό τρόπο το κάθε παιδί σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον ρόλο της αστυνομίας.

Επίσης, το σχολείο αποτελεί ορόσημο για την κοινωνικοποίηση, καθώς και τις παρεχόμενες πληροφορίες για τα επαγγέλματα, τα οποία θα ακολουθήσουν. Έτσι ένα παιδί λαμβάνει μηνύματα από τέσσερις πηγές γνώσεις: Την οικογένεια, το σχολείο, το διαδίκτυο και τα ΜΜΕ.

Είναι αρκετή όμως η ως άνω πληροφόρηση, ώστε ο έφηβος να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη άποψη για το ρόλο του αστυνομικού; Οι παραπάνω προβληματισμοί, αν μη τι άλλο, καταδεικνύουν το κενό που υπάρχει σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των μαθητών του σχολείου για το νόμο, την εγκληματικότητα και το ρόλο των αστυνομικών αρχών.
Πολλά παιδιά θα επιθυμούσαν την επαφή με επαγγέλματα κάθε είδους, όπως πυροσβέστες, αστυνομικούς, γιατρούς, δικηγόρους και άλλους, για έναν σωστό προσανατολισμό και πιο σωστές αποφάσεις για το επάγγελμα που επιθυμούν να ακολουθήσουν.

Το σχολείο πρωτίστως πρέπει να έχει το ρόλο της εκπαίδευσης, τα μαθηματικά, τη γλώσσα, την ιστορία…αλλά δεν πρέπει να είναι αποκομμένο από την υπόλοιπη κοινωνία. Η κοινωνικοποίηση των παιδιών δηλαδή, η ένταξή τους σε κοινωνικές ομάδες, θα μπορούσε να διευρυνθεί και να γίνει επιτυχέστερη, αν το σχολείο ανοίξει τις πύλες του και σε άλλα επαγγέλματα.

Δεν θα ήταν περιττό μια φορά το εξάμηνο να θυσιάζονταν δύο διδακτικές ώρες από το σύνολο των διδακτικών ωρών του σχολικού έτους για ενημερωτικές εκδηλώσεις, αποκτώντας περαιτέρω γνώσεις. 

Οι εκδηλώσεις αυτές θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τα σύγχρονα παιδαγωγικά πρωτόκολλα. Με την επαφή των παιδιών με το επάγγελμα για παράδειγμα, του αστυνομικού μαθαίνουν να μη φοβούνται την αστυνομία, απεναντίας θα ξέρουν ότι είναι εκεί για να τα προστατέψουν αν βρεθούν σε κίνδυνο. Δεν είναι απλά μια δημόσια υπηρεσία. Έχει πολλές υποχρεώσεις και αμέτρητες δυσκολίες στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Βασική προϋπόθεση, λοιπόν, της εύρυθμης λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι η διασφάλιση πρωτίστως της ελευθερίας και της προστασίας των περιουσιακών στοιχείων των ανθρώπων μιας κοινωνίας, καθώς και όλων των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως αυτό προβλέπεται από το σύνταγμα αλλά και τους νόμους.

Και αυτές οι αρμοδιότητες ανατίθενται στην αστυνομία.

Και μη ξεχνάμε ότι και ο αστυνομικός είναι και ο ίδιος γονέας παιδιών που πηγαίνουν στα σχολείο. Συνεπώς, ας υπάρξει μια πρώτη σκέψη πάνω στην πρόταση του άρθρου, για την επαφή σχολείου και διαφόρων ειδικοτήτων.
Τα παιδιά σήμερα, δέχονται ένα καταιγισμό πληροφοριών από διάφορες πηγές και δυστυχώς, σε αρκετά από αυτά μπορούν να παρουσιαστούν παθογένειες.

Υπάρχουν λύσεις για να δημιουργηθεί μια νέα γενιά πιο σκεπτόμενη και πιο συνειδητοποιημένη και πολλοί μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό, αρκεί να τους δοθεί ο χώρος και ο χρόνος για την παρουσίαση του έργου τους, στις τρυφερές αυτές ηλικίες.

bordernews.gr