Ευχαριστήριο Τρύφωνα Σαραμπίνα (φωτο)

Ευχαριστούμε το Δήμο Καστοριάς για τα υλικά και τον κ. Δημήτριο Σίσκο για την προσφορά εργασίας, καθαρισμού και διαμόρφωσης χώρου στα νεκροταφεία της τοπικής κοινότητας Γαύρου.
Ο πρόεδρος της κοινότητας
Σαραμπινας Τρύφωνας