Σε εξέλιξη εργασίες στη γέφυρα προς Λάγκα–Βράχο (φωτογραφίες)

Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες του έργου : ¨Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.Ο. 6 προς Λάγκα – Βράχο¨ προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η συντήρηση υφιστάμενων γεφυρών, τεχνικών σε δεκαπέντε (15) διαφορετικές θέσεις , καθώς και η κατασκευή νέων τεχνικών μαζί με τσιμεντόστρωση διασταυρωμένων αγροτικών δρόμων.

Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις σε δύο (2) από τα δεκαπέντε (15) σημεία, στη θέση της γέφυρας πριν την διασταύρωση Κρεμαστών και στη διασταύρωση Λαχανοκήπων.

Στη θέση της γέφυρας οι εργασίες που εκτελέστηκαν ήταν απομάκρυνση φυτικής γης, συντήρηση, επέκταση καθ΄ ύψος των τσιμεντένιων στηθαίων και βαφή με κίτρινο ανακλαστικό χρώμα.

Αντίστοιχα, στη διασταύρωση Λαχανοκήπων απομακρύνθηκε η φυτική γη , καθαιρέθηκε το υφιστάμενο τοιχίο, κατασκευάστηκε καινούργιο τοιχίο μαζί με τάφρο απορροής ομβρίων.