Θερινός κινηματογράφος σήμερα στη Νέα Ζούζουλη (βίντεο)

“Πολιτιστικό Καλοκαίρι” του Δήμου Καστοριάς

Θερινός Κινηματογράφος – UGLYDOLLS/Τα ασχημογλυκούλια

Σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Μανιάκων

Νέα Ζούζουλη – Αύλειος χώρος πέτρινου σχολείου (2ο Δημοτικό)

Ώρα έναρξης 21:00

 Υπενθυμίζεται ότι: Όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου Καστοριάς είναι με ελεύθερη είσοδο και πραγματοποιούνται με τους  περιορισμούς που ισχύουν, λόγω covid, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και τις αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές.