Προστατευτική σήμανση ποδηλατοδρόμου του Άργους Ορεστικού

Προστατευτική σήμανση ποδηλατοδρόμου εκατέρωθεν του περιφερειακού δρόμου της πόλης του Άργους Ορεστικού