Τα κενά θέσεων για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας στην Καστοριά

6.200 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας θα διοριστούν στο σύνολο της επικράτειας. Στην Π.Ε. Καστοριάς τα κενά θέσεων εκπαιδευτικών που πρόκειται να καλυφθούν είναι 15, σύμφωνα με το ΦΕΚ πρόσκλησης για μόνιμο διορισμό:
Δάσκαλοι: 8
Νηπιαγωγοί: 3
Εικαστικών: 2
Μουσικοί: 2

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 14
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 193
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 36
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 265
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 76
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 1.500
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 3.700
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 135
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 95
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 171
ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 15
ΣΥΝΟΛΟ 6.200