Καστοριά: Μεταπτυχιακό «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου»

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» (Petroleum oil and gas management and transportation, M.Sc. MOGMAT)

Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) ως επισπεύδον Τμήμα, το Τμήμα «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan State University of Economics – UNEC) στο Μπακού,

ανακοινώνουν  την  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την παρακολούθηση  του

 Διεθνούς Διιδρυματικού-Διατμηματικού κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΔΚ ΠΜΣ) MOGMAT

(με ΦΕΚ Επανίδρυσης 1449 τ. Β’/16 Απριλίου 2020)

με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» (Petroleum oil and gas management and transportation, M.Sc. MOGMAT)

για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΔΔΚ ΠΜΣ – ΜOGMAT ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε πενήντα  (50) φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες  θα εγγραφούν σε ένα Τμήμα. Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Τα Μαθήματα του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διαχείριση  και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» (Π.Μ.Σ-MOGMAT)  θα διεξάγονται για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.

Σε περίπτωση παράτασης των   έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από το Υπουργείο Παιδείας  τα μαθήματα θα διεξάγονται εξ αποστάσεως.

Η χρονική διάρκεια του ΔΔΔΚ ΠΜΣ – ΜOGMAT είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας.

Το Διεθνές Διιδρυματικό-Διατμηματικό Κοινό ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Διαχείριση  και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» και με αγγλικό τίτλο «Petroleum oil and  gas management and transportation». Οι κοινοί τίτλοι Σπουδών του εν λόγω ΔΔΔΚ ΠΜΣ απονέμονται από κοινού από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017.

Στο ΔΔΔΚ ΠΜΣ «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου, M.Sc. MOGMAT» γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, των Σχολών/Τμημάτων Οικονομικών,  Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Διεθνών Σπουδών, Περιφερειακών Σπουδών και Δημόσιας Διοίκησης, των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών, των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών/Τμημάτων Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Επιστήμης των  Υλικών), των Σχολών/Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανώτερων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, των Στρατιωτικών Σχολών, και όλων των άλλων συναφών Τμημάτων ή Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας θα γίνονται αποδεκτά με νέα ανακοίνωση σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα με την νέα προκήρυξη του Διεθνούς  Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» (ΠΜΣ-MOGMAT) για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022.

 Η αίτηση υποψηφιότητας θα αναρτηθεί σε μέλλοντα χρόνο μαζί με την προκήρυξη, όπου θα καθορίζονται τα φετινά δίδακτρα, οι  απαλλαγές διδάκτρων, οι τυχόν εκπτώσεις και οι επιδοτήσεις των διδάκτρων.

Για να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή: 

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΔΔΔΚ ΠΜΣ – MOGMAT, υπεύθυνη γραμματείας κυρία Δρ. Δαρβίδου Κωνσταντίνα,

στα τηλέφωνα: 24670-87181 & 699 711 1771, email : [email protected]   κατά τις ώρες 8.30 έως 13.00.

 

Ο  Διευθυντής του ΠΜΣ – MOGMAT

Ευάγγελος Σίσκος, Καθηγητής