Γραμμος: Αρκούδες, χρυσαετοί και οχιές

Μια γεύση από την πανίδα του Γράμμου: Τρία  άρθρα, ένα περίγραμμα των θηλαστικών, των πουλιών και των ερπετών που θα συναντήσουμε στα δάση και τα λιβάδια του μεγάλου αυτού βουνού.
Ο πλούτος των ορεινών αυτών βιοτόπων βασίζεται κύρια στο μωσαϊκό που έχουν συνδιαμορφώσει το ανάγλυφο, οι εδαφικές και κλιματικές συνθήκες και ο ανθρώπινος παράγοντας. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε ακόμα το καθεστώς της μεθοριακότητας, που χάρισε στην περιοχή στιγμές ηρεμίας μέσα στην αλληλουχία των παλιρροιών που συνοδεύει την ιστορία των ανθρώπων.
Τριαντάφυλλος Αδαμακόπουλος
Θηλαστικά (35 είδη) —> topoguide.gr/gramos_mammals
Πουλιά (150 είδη) —> topoguide.gr/gramos_birds.
Ερπετά (18 είδη) και αμφίβια (11 είδη) —> topoguide.gr/gramos_reptiles