2007: Η συνάντηση αποφοίτων της Τάξης 1967 (φωτογραφίες)

Φωτογραφίες από την συνάντηση των αποφοίτων της Τάξης του 1967, τον Ιούλιο του 2007

Φωτογραφίες: Δημήτρης Τσουρτσούλας