“Φεστιβάλ Γράμμου”: Έκθεση σιδηροτεχνίας του Φίλιππου Σαμανόπουλου

Στον νερόμυλο του Σερένη