Η 2η Πανελληνία Εκπαίδευση Εκπαιδευτών από τον Ερυθρό Σταυρό

Ολοκληρώθηκε η 2η Πανελληνία Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Βασικής Εκπαίδευσης