Συνάντηση παλαιμάχων της Καστοριάς

Ένα κομμάτι της ιστορίας της ομάδας της Καστοριάς, συγχώνευση 1963-1936Από αριστερά: Αργύρης Παύλου (Αργυράκης), Λάμπης Ταξόπουλος (Σούλιος), Λάκης Κόλιας, Μανιός Τσακαλής.
ΠΗΓΗ: (Οφίλαφλος της Καστοριάς) Στράτος Μορφίδης