Χωρίς νερό η Πτελέα

Λόγω βλάβης του δικτύου της ύδρευσης δεν έχει νερό στην κοινότητα Πτελέας.
Τα συνεργεία του δήμου ενημερώθηκαν έγκαιρα και παρευρέθηκαν στο σημείο για την επίλυση του προβλήματος, αλλά δυστυχώς η ζημιά είναι μεγάλη και η αποκατάσταση θα γίνει τις πρώτες πρωινές ώρες!
Λίγη υπομονή και κατανόηση από όλους μας.
Ο πρόεδρος της κοινότητας
Νικολόπουλος Ευάγγελος