Ποιο είναι το χειρότερο σημείο να τοποθετήσεις έναν ηλεκτρικό πίνακα;

Ακριβώς εκεί.