Μουσικά σταυροδρόμια της Ανατολής σήμερα στο Τεζιάκι

Μουσική βραδιά σήμερα στο Τεζιάκι στους ήχους της Ανατολής με τους:
Ιάκωβος Μωυσιάδης: Πολίτικο Λαούτο
Νίκος Γαβριάς: Λύρα Πόντου – Βιολί
Στέλιος Μωυσιάδης: Κρουστά