Λίγοι εμβολιασμοί χθες στην Καστοριά

Covid-19 | Στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Σύνολο εμβολιασμών: 53.088 (+62 την 22/09/2021)
Με τουλάχιστον μία δόση: 28.334 (+29 την 22/09/2021)
Ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί: 26.691 (+38 την 22/09/2021)
Με τουλάχιστον μία δόση:
Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης: 81 (+6 την 22/09/2021)