Καστοριά

Επιμελητήριο Καστοριάς: Εφαρμογή των ηλεκτρονικών λογιστικών βιβλίων στο myDATA για όλες τις επιχειρήσεις – Το αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών

Το myDATA είναι η πλατφόρμα, στην οποία διαβιβάζεται το σύνολο των παραστατικών (τιμολόγια και αποδείξεις) των επιχειρήσεων.
Από την 1η Οκτωβρίου ξεκινάει η υποχρεωτική διαβίβαση στο myDATA όλων των παραστατικών εσόδων για τις επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 50.000 € και για τις επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 €, ενώ από 1.11.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.
Πρόκειται πρακτικά για τα «online» λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων τα οποία θα τηρούνται υποχρεωτικά στους servers της ΑΑΔΕ απεικονίζοντας το ετήσιο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα αλλά και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ

  • Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων
  • Γίνεται χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών
  • Διενεργούνται οι αναγκαίες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνόσαστε στο διαδικτυακό τόπο https://www.aade.gr/mydata
Για υποβολή ερωτημάτων και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων μπορείτε να αποστείλετε email στο [email protected] σημειώνοντας το ονοματεπώνυμο, το σταθερό ή/και το κινητό τηλέφωνο.

—————————————————————————-

Καστοριά 24/09/2021
Προς : Υπουργείο Οικονομικών
Υφυπουργό Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
κ. Βεσυρόπουλο Απόστολο
Κοιν : ΑΑΕΔΕ Διοικητή κ. Γιώργο Πιτσιλή
Θέμα: Παράταση Ημερομηνίας Έναρξης των Ηλεκτρονικών Βιβλίων
Αξιότιμε κ Υπουργέ,
Τα ηλεκτρονικά βιβλία AADE αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της φορολογικής  διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις συμβάλλοντας παράλληλα στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αδιαμφισβήτητα είναι προς την σωστή κατεύθυνση και έχει τη στήριξη μας για την ορθή  υλοποίηση της.
Λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη μας την βαρύτητα της συγκεκριμένης πολιτικής, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα κάτωθι:
-To κόστος των λογισμικών προγραμμάτων είναι υψηλό γεγονός που δυσχεραίνει τη μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση των επιχειρήσεων
– Οι μηχανογραφικές εταιρείες αδυνατούν στην πλειοψηφία τους να υποστηρίξουν το μεγάλο όγκο της δουλειάς που τους προκύπτει
– Ελλοχεύει ο κίνδυνος επιβολής προστίμων στις επιχειρήσεις που δε θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις δια του νόμου προθεσμίες της έναρξης εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων γεγονός που θα εντείνει την οικονομική δυστοκία των επιχειρήσεων που έχουν περιέλθει σε δύνη και από την παρατεταμένη υγειονομική κρίση.
Για όλους τους παραπάνω λόγους με το παρόν έγγραφο θα σας παρακαλούσαμε να επανεξετάσετε την ημερομηνία έναρξης των ηλεκτρονικών βιβλίων και  αιτούμαστε την αναστολή της έναρξης από 01-10-2021 και να δοθεί παράταση εύλογου χρονικού διαστήματος για την βέλτιστη προετοιμασία όλων των εμπλεκόμενων μερών για την αίσια έκβαση μίας τόσο σημαντικής πολιτικής.

 

Back to top button