Καστοριά: Ακούραστος κατά των ναρκωτικών ο αστυνομικός σκύλος Apollo

Ο αστυνομικός σκύλος Apollo της Διεύθυνσης Αστυνομία Καστοριάς, κατά την ώρα της εκπαίδευσης του.

Ακούραστος και πιστός στα καθήκοντά του προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στην ανεύρεση ναρκωτικών ουσιών.