Καστοριά: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση από το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Καστοριάς


Σε συνεργασία με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Καστοριάς και την Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς, διανομή αφισών του Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Καστοριάς σε όλα τα φαρμακεία της περιφερειακής διεύθυνσης.

Οι αφίσες με θέμα: «Η Βία κατά των γυναικών- Σπάσε τη Σιωπή- Δεν είσαι η μόνη – Δεν είσαι μόνη», έχουν  σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και τοποθετήθηκαν σε εμφανή σημεία σε όλα τα φαρμακεία όπου και θα παραμείνουν για το μήνα Οκτώβριο.
Σκοπός της κοινής δράσης είναι η ενημέρωση των πολιτών, που αποσκοπεί στην πρόληψη, αλλά και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.