500.000€ για τον δρόμο από τον Κόμβο του Κύρου προς το Κ.Τ.Ε.Ο. – Δέκα κολόνες φωτισμού στη διασταύρωση του Κεφαλαρίου.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Παρεμβάσεις στην Ε.Ο 22 από τον κόμβο Κύρου προς Κ.Τ.Ε.Ο – Ασφαλτοστρώσεις», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας  Γιώργο Κασαπίδη την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021,

Αντικείμενο του έργου, που  χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΕΠ 541 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, είναι οι εργασίες για την συντήρηση του συγκεκριμένου δρόμου και προβλέπονται να εκτελεστούν τα ακόλουθα:

  • Γενικές εκσκαφές, όπου χρειάζεται, για την μόρφωση των σημείων που θα κατασκευαστούν καινούρια τεχνικά.
  • Οπλισμός και σκυροδέτηση νέων τεχνικών.
  • Ασφαλτόστρωση σε διάφορα σημεία που παρουσιάζει φθορά το οδόστρωμα.
  • Τοποθέτηση δέκα (10) ιστών οδοφωτισμού, ύψους 9 μ. ο καθένας, στη διασταύρωση του Κεφαλαρίου.