Ευχαριστήριο προς τον Δήμο Καστοριάς (φωτογραφίες)


Την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Καστοριάς κ. Γιάννη Κορεντσίδη και της αναδόχου εταιρείας, η σύμβαση για την ¨Μελέτη στατικής επάρκειας Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Μεσοποταμίας¨ αρχικού προϋπολογισμού 54.781,25 €. Αυθημερόν ξεκίνησαν και οι διερευνητικές εργασίες του 1ου σταδίου που αφορούν στην αποτίμηση της αντοχής των στοιχείων κατασκευής (αποτύπωση γεωμετρίας θεμελίων, κολώνων, δοκών, πλακών, λήψη πυρήνων σκυροδέματος, κρουσιμετρήσεις, σαρώσεις με μαγνητόμετρο, καταγραφή βλαβών). Ενώ αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης του έργου ¨Λειτουργική αναβάθμιση εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου Τοπικής Κοινότητας του Δήμου Καστοριάς¨, προϋπολογισμού 519.000 €.
θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφερόμενους συντελεστές, κο Δήμαρχο Γιάννη Κορεντσίδη και τον πρώην Αντιδήμαρχο κο Παπαδόπουλο Τραντάφυλλο για την συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου αυτού, καθώς επίσης και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ κο Πέτρο Τόσκο για την διάθεση του σκαπτικού μηχανήματος για την διεξαγωγή των απαραίτητων εργασιών.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μεσοποταμίας
Παρασκευόπουλος Δημήτριος