Όχι στην “άξιο”-καταλόγηση: Ένα βίντεο της ΕΛΜΕ Καστοριάς

Δημόσιο δωρεάν σχολείο των ίσων ευκαιριών, της ίσης πρόσβασης και της ίδιας γνώσης για όλα τα παιδιά!Η τρομοκρατία δεν λυγά το εκπαιδευτικό κίνημα!
Συσπειρωμένοι/ες στο σωματείο μας θα νικήσουμε!
Πάνω από όλα τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας!
ΕΛΜΕ Καστοριάς