Αιμοδοσία σήμερα στο Άργος Ορεστικό (φωτο)

Η ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ διοργανώνει σήμερα εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Καστοριάς, στο Κ.Α.Π.Η. Άργους Ορεστικού έως τις 13:30.
Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας υπάρχει πιστή τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας σε όλες τις διαδικασίες.