Μία πρόσληψη από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς,

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του

Αιτήσεις: 13/10 – 19/10/21.
Αναλυτικά στη προκήρυξη ΕΔΩ