ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.: Το κέντρο για τη διάγνωση και υποστήριξη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών της Καστοριάς

Η υπηρεσία δέχεται αιτήματα γονέων-κηδεμόνων για αξιολογικές εκθέσεις – Διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στην εκπαίδευση και προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και προόδου

Το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Καστοριάς (μετονομασία του Κ.Ε.Σ.Υ.) σύμφωνα με το Ν. 4823/2021 αποτελεί μετεξέλιξη του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Καστοριάς, το οποίο ήταν η συνέχεια του Κ.Δ.Α.Υ. Καστοριάς.

Αποστολή του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των μαθητών/τριών, των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της περιοχής αρμοδιότητάς του για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών/τριών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Καστοριάς είναι πλήρως στελεχωμένο με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.): Ψυχολόγους(ΠΕ23), Κοινωνικούς Λειτουργούς(ΠΕ30), Θεραπευτή Λόγου(ΠΕ21)καθώς και Εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:

Νηπιαγωγό (ΠΕ60), Δασκάλα (ΠΕ71), Φιλόλογο(ΠΕ02), Μαθηματικό(ΠΕ03) και Διοικητικό Γραμματέα.

Η Υπηρεσία μας δέχεται αιτήματα γονέων / κηδεμόνων για αξιολογικές εκθέσεις και υποστήριξη καθημερινά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 8:00π.μ.-16:00 μ.μ.

Οι αξιολογήσεις ή η υποστήριξη διεξάγονται με προγραμματισμένα ραντεβού και με τα μέτρα που εκάστοτε ισχύουν σχετικά με την πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Ταχ. Διεύθυνση ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. : Αγ. Αθανασίου 36 – Καστοριά Τηλ.: 2467044021 – 2467044067 e-mail: [email protected]

Η Προϊσταμένη του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Καστοριάς
Λούδα Θεοδότα