Ο «Μπάλλος» στην Καστοριά μόλις ξεκίνησε και θα συνεχιστεί μέχρι τον Απρίλιο… (του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου)

Κόστος θέρμανσης με πετρέλαιο στην Καστοριά. Απαιτείται θέρμανση από τον Οκτώβριο έως και Απρίλιο δηλαδή εφτά μήνες.
Ένα σπίτι με μέσο όρο 100~120 τ.μ και τέσσερα ή πέντε μέλη , θα χρειαστεί μισό τόνο πετρέλαιο ήτοι 600 ευρώ το μήνα , επί εφτά μήνες , τελικό κόστος 4.200 ευρώ.
Η επιδότηση βοηθάει αλλά δεν λύνει το πρόβλημα . Πολλές οικογένειες τον φετινό χειμώνα θα τον περάσουν με το σπίτι παγωμένο ή με ελάχιστη θέρμανση!
Το σύστημα επιδότησης αγοράς πετρελαίου (γενικώς θέρμανσης) είναι άδικο γιατί κατανέμεται ανισομερώς στην επικράτεια.
Η εφαρμογή του συστήματος «βαθμοημέρες» δημιουργεί στρεβλώσεις
Ειδικά η βόρεια Ελλάδα θίγεται περισσότερο από όλες τις περιοχές λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν κατά την διάρκεια του χειμώνα .
Όπως η φορολογία στους πολίτες είναι οριζόντια , έτσι και η επιδότηση πετρελαίου θα πρέπει να είναι οριζόντια ισομερής και δίκαια. Κανένα νοικοκυριό δεν πρέπει να επιβαρυνθεί περισσότερο από κάποιο άλλο σε οποία περιοχή της Ελλάδος και αν ζει .
Παράδειγμα : Κόστος θέρμανσης στην Κρήτη 1.500 ευρώ.
Κόστος θέρμανσης στη Καστοριά 4.200. Διαφορά 2.700 ευρώ περισσότερο στην Καστοριά.
Η διαφορά αυτήν θα πρέπει να επιδοτείται στο σύνολο της.
Αν όχι , τότε προτείνω και οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ να μειωθούν τουλάχιστον κατά εξήντα τα εκατό . Τότε θα μπορούσαμε να μιλάμε για μετατόπιση του κόστους θέρμανσης με θετικό πρόσημο, σε άλλες φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών της Καστοριάς ( η Καστοριά ως παράδειγμα ) .
Το επίδομα θέρμανσης «βαθμοημερών» εμπεριέχει ημιτελώς τα στοιχεία της δίκαιας κατανομής .
Δεν γίνεται να είμαστε ίσοι όλοι οι πολίτες στις υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος και να μην είμαστε ίσοι όλοι οι πολίτες στα δικαιώματα μας!
Επίσης πολύ βασικό , το κόστος θέρμανσης των επιχειρήσεων το έχει δει κανείς;
Ο «Μπάλλος» στην Καστοριά μόλις ξεκίνησε , θα συνεχιστεί μέχρι τον Απρίλιο… και όποιος αντέξει!
Ακούει κανείς ιθύνων νους!