Δύο θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

«Πράσινο φως» έλαβε από το υπουργείου Πολιτισμού η πρόσληψη 470 νέων υπαλλήλων σύμβασης ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε μηνών.
Η πρόσληψη 470 νέων υπαλλήλων στο Υπουργείο Πολιτισμού αφορά τις εξής ειδικότητες:
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων
ΤΕ Λογιστικού
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας
Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά , με αίτηση στη διεύθυνση: sox.culture.gov.gr/
Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ με τις θέσεις και τις ειδικότητες ΕΔΩ
Σοφία Ραχμάνη
dikaiologitika.gr

Η ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Στο πλαίσιο προσλήψεων υπαλλήλων ΙΔΟΧ στο Υπουργείο Πολιτισμού, επίκειται να πληρωθούν, το επόμενο διάστημα, δύο θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς, οι οποίες αφορούν τις εξής ειδικότητες:
(1) ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων
(1) ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους, αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες, συνταχθούν και αναρτηθούν οι σχετικές προκηρύξεις. Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων και κάθε άλλη, συναφής, πληροφορία, θα αναφέρεται σε αυτές.