Καστοριά

Το μυκορριζικό δίκτυο (φωτογραφίες – κείμενο Νίκος Παναγιωτόπουλος)

Μην φαντάζεστε αυτούς τους μύκητες μόνο ως μανιτάρια, αλλά περισσότερο ως τα λεπτά νήματα οπτικών ινών που συνθέτουν ένα διαδίκτυο συνδέοντας πάνω από το 90% των φυτών!
Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κατανοήσουμε ότι τα δένδρα επικοινωνούν μεταξύ τους μέσο ενός πλέγματος υπογείου ιστού από μύκητες αυτό είναι μια συνεργατική ευφυΐα δηλαδή η «σοφία του δάσους» το δάσος σαν έναν ενιαίο, γιγαντιαίο ζωντανό οργανισμό.
Αυτά τα βιοχημικά συνθήματα συμβαίνουν όταν ένα φυτό παράγει συστατικά και ενώσεις τις οποίες απορροφούν άλλα φυτά. Έχουν δείξει οι έως τώρα μελέτες χρησιμοποιώντας το μυκορριζικό δίκτυο κάποια μεγαλύτερα δέντρα μέχρι που “ανατρέφουν” μικρότερα που αναγνωρίζουν ως “συγγενείς” τους . Ή ένα δέντρο που πεθαίνει δωρίζει θρεπτικά συστατικά στα γύρω του.
Κάποια δέντρα πλούσια σε συγκεκριμένους πόρους κάνουν «φιλανθρωπίες», διανέμοντας το περίσσευμα τους σε εκείνα που έχουν ανάγκη, το μυκορριζικό δίκτυο δεν χαρακτηρίζεται μόνο από αλληλεγγύη, αλλά και από ανταγωνισμό.
Με λίγα λόγια υπάρχουν συγγένειες και φιλίες ανάμεσα τους απ’ ένα φυσικό και πολλαπλά ωφέλιμο δίκτυο επικοινωνίας μυκήτων
Ας κατανοήσουμε λοιπόν ότι η σιωπή κάνει μεγαλύτερο θόρυβο απ’ τη φωνή…

 

 

 

 

 

 

Back to top button