Πολύωρες διακοπές ρεύματος Δευτέρα και Τρίτη

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.
Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.
Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.
Δευτέρα 25/10/2021
08:00 ΕΩΣ 14:30 ΣΤΑ Δ/Δ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ, ΑΥΓΗΣ, ΥΨΗΛΟΥ, ΛΑΚΩΜΜΑΤΑ, ΚΡΥΑ ΝΕΡΑ, ΣΠΗΛΑΙΑ, ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟ, ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ, ΠΕΡΙΒΟΛΙ, ΜΕΛΑΝΘΙΟ, ΝΙΚΗ, ΛΑΓΓΑ, ΒΡΑΧΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΦΑΡΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ, ΦΡΑΓΜΑ ΒΡΑΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ, Φ/Β, ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΙ ΚΑΙ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ.
Τρίτη 26/10/2021
08:00 ΕΩΣ 14:30 ΣΤΟ Δ/Δ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΤΕΡΙΑ, ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΣ, ΧΙΟΝΑΤΟ, ΚΟΜΝΗΝΑΔΕΣ, ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ, ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ, ΜΕΣΟΒΡΑΧΟΣ, ΜΟΝΟΠΥΛΟ, ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙ Φ/Β, ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΑ, ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΥΛΑΚΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ.
09:00 ΕΩΣ 13:00 ΣΤΟ Δ/Δ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Φ/Β ΓΡ.33