Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός πάνω από 2 εκατ. ευρώ για το Νοσοκομείο Καστοριάς και τα Κέντρα Υγείας

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας με στόχο την αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών  Υγείας, η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ  και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση  της φτώχειας (ΕΤΠΑ)» ενέκρινε και υλοποιεί διαγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθεια  ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που θα καλύψουν τις ανάγκες των φορέων της Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας Υγείας ενώ παράλληλα συντονίζει τις ανάλογες διαδικασίες για τα Νοσοκομεία  αρμοδιότητας της. Ειδικότερα για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς o Προϋπολογισμός ανέρχεται  στα 2.019.550,00€.

Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)  

Δρ. Μπογιατζίδης Παναγιώτης 

Ενδεικτικές προμήθειες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς: 

Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς 
α/α  Τύπος Μηχανήματος 
ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ UV-C 
ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 32 ΤΟΜΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
α/α  Τύπος Μηχανήματος 
Πλήρες Οδοντιατρικό μηχάνημα με ενσωματωμένο υπέρηχο, συσκευή  φωτοπολυμερισμού, χειρολαβές και ακτινογραφικό μηχάνημα ψηφιακής  απεικόνισης ακτινογραφίας 
Σύστημα ψηφιακής πανοραμικής και κεφαλομετρικής ακτινογραφίας-Ψηφιακός  Ορθοπαντογράφος συμπεριλαμβανομένου ενός εκτυπωτή 
Έγχρωμος Υπερηχοτομογράφος Γενικής Χρήσης με ηχοβόλο κεφαλή για μαστό 
Συγκροτημάτων-συσκευής μέτρησης οστικής πυκνότητας DEXA 
5            Συσκευών οφθαλμολογικού εξοπλισμού 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 

α/α  Τύπος Μηχανήματος 
Έγχρωμος Υπερηχοτομογράφος Γενικής Χρήσης με ηχοβόλο κεφαλή για μαστό 
Συσκευή Ηλεκτροθεραπείας διασταυρούμενων ρευμάτων 
Συσκευή διαθερμίας παλμικής εκπομπής βραχέων κυμάτων 
Συσκευή υπερήχων 
Συσκευή θεραπευτικού Laser υψηλής έντασης