10 “παράξενοι” κιθαρίστες

SYD BARRETT (Pink Floyd)

ROKY ERICKSON

 

 

ROY WOOD (Wizard, ELO, Move)

 

ACE FREHLEY (Kiss)

 

EURONYMOUS

 

PETER GREEN (Fleetwood Mac)

 

 

PAUL LEARY

 

 

BRYAN GREGORY (The Cramps)

 

ROBERT QUINNE (RICHARD HELL & The Voidoids)

 

 

MARK BOLAN

apotis4stis5.com