Μαρία Αντωνίου: Το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης είναι μία ιστορική ευκαιρία για την περιοχή (φωτογραφίες)

Οραματιζόμαστε το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας καλύτερο από το παρόν και καλύτερο από το παρελθόν της.
Το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης είναι μία ιστορική ευκαιρία για την περιοχή να αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο.
Βασικό ζητούμενο είναι η δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας και αυτό θα επιτευχθεί μέσα από ένα πλέγμα δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.
Η πρόκληση έγκειται στη γρήγορη εφαρμογή του σχεδίου το οποίο έχουμε δρομολογήσει.
Υπάρχουν οι χρηματοδοτικοί πόροι, υπάρχει σχεδιασμός αλλά πάνω από όλα υπάρχει πολιτική βούληση.
Με τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας θα τα καταφέρουμε!
Μαρία Αντωνίου