Ο γύρος του χιονισμένου Βιτσίου από τον Σ.Δ.Ο.Π. Καστοριάς (φωτογραφίες)

Γύρος του Βιτσίου σήμερα 5-12-2021, με αρκετό χιόνι αλλά και ήλιο. Εφτά οδοιπόροι του Σ.Δ.Ο.Π. Καστοριάς, στην παρέα και τέσσερις τετράποδοι φίλοι, το σύνολο έντεκα λοιπόν καλοί φίλοι!