Τα σημερινά κρουσμάτα στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Καστοριάς

Οι αριθμοί των σημερινών κρουσμάτων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 8 μαθητές 1 εκπαιδευτικός
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 2 μαθητές

Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 0 μαθητές
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 2 μαθητές

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 15 μαθητές 4 εκπαιδευτικός
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 64 μαθητές και 9 σε καθηγητές

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 4 μαθητές
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 27 μαθητές

kozanimedia.gr