Επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην κτηνοτροφική περιοχή της Κάτω Πτεριάς (φωτο)

Επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην κτηνοτροφική περιοχή της Κάτω Πτεριάς, διαμορφώνοντας παράλληλα και τους χάνδακες απορροής ομβρίων υδάτων!
Το έργο ολοκληρώθηκε από τον Δήμο Καστοριάς σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΚ και εξυπηρετεί τους κτηνοτρόφους της περιοχής.