Σήμερα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καστοριάς σήμερα Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Ανακοινώσεις.
2.           Επικύρωση αποφάσεων των πρακτικών των 21ης και 22ης/2021 συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου
3.           Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 του Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσης Οικον/κών Υπηρεσιών
4.           Κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ έτους 2021 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων και την αποζημίωση των Σχολικών Τροχονόμων. Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
5.           Συμπληρωματική κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καστοριάς από τους ΚΑΠ έτους 2021, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών. Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας