Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το βιωματικό εργαστήριο “Δεν αποτελεί απλά ιδιωτική υπόθεση” (φωτογραφίες)


Στις 28 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία το βιωματικό εργαστήριο της Λευκοθέας Ριζοπούλου στο Άργος Ορεστικό με θέμα την έμφυλη βία-“Δεν αποτελεί απλά ιδιωτική υπόθεση”.
Είμαστε ευγνώμονες που συμμετείχαμε σε αυτό και διευκολύναμε στη διαδικασία.
Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Καστοριάς