Αγροτικά έργα στη Μηλίτσα (φωτο πριν και μετά)

Εργασίες αποκατάστασης ζημιών αγροτικών δρόμων και καθαρισμού αποστραγγιστικών καναλιών στη Μηλίτσα από τον Δήμο Άργους Ορεστικού