Διακοπές ρεύματος αύριο Παρασκευή

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.
Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.
Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.
Παρασκευή 14/1/2022
08:30 ΕΩΣ 13:00 ΣΤΟ Δ/Δ ΑΡΓΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ: ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ ΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΟΥ.
12:30 ΕΩΣ 14:00 ΣΤΟ Δ/Δ ΑΡΓΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ.