Καστοριά

Θα αρχίσει ο Δήμος να μαζεύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα στο Μαυροχώρι

Τοποθετήθηκαν σήμερα από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Καστοριάς, παρουσία του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Άκη Λιάμη οι έγγραφες ειδοποιήσεις για τα εγκαταλελειμμένα οχήματα στο Μαυροχώρι, τα οποία από τον νόμο θεωρούνται στερεά απόβλητα. Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να μετακινήσουν και να αποσύρουν τα εν λόγω οχήματα εντός 45 ημερών από την επικόλληση της ειδοποίησης. Σε αντίθετη περίπτωση οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Καστοριάς θα προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες που προβλέπονται από την νομοθεσία για την απόσυρση των οχημάτων.
Βασίλης Μιρκόπουλος 

Back to top button