Σύσκεψη στην Περιφέρεια για τις δράσεις προστασίας και διαχείρισης της βιοποικιλότητας (φωτογραφίες)

Σύσκεψη με τηλεδιάσκεψη και διά ζώσης με τούς εμπλεκόμενους φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ινστιτούτα ερευνών, φορείς διαχείρισης και υπηρεσιακούς παράγοντες, την περασμένη βδομάδα συγκάλεσε ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κασαπίδης, για τον καταμερισμό δράσεως και τις δύο προσκλήσεις 1,2 εκ. ευρώ  στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας για τη διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και διαχείρισης της βιοποικιλότητας στις περιοχές ΟΧΕ.

Ο κ. Κασαπίδης δήλωσε: “Συνάντηση εργασίας για την καταγραφή και προτεραιοποίηση έργων και δράσεων προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης της βιοποικιλότητας της Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη με διαδικτυακή και δια ζώσης συμμετοχή εκλεκτών προσκεκλημένων. Εκπρόσωποι Ακαδημαϊκών φορέων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και υπηρεσιακοί και αιρετοί παράγοντες συμμετείχαν σε μια εξαιρετική συζήτηση με επίκεντρο τη βιοποικιλότητα της Περιφέρειας μας. Σημαντικές και οι χρηματοδοτήσεις που έχουμε εξασφαλίσει για την υλοποίηση των προτάσεων που θα αποφασίσουμε και κατά προτεραιότητα θα υποβάλλουν οι δικαιούχοι σε προσκλήσεις του ΠΕΠ ύψους 1,2 εκ. € που ανακοινώσαμε πρόσφατα.”

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται  στα 1,2 εκ ευρώ και μεταξύ άλλων αφορούν σε δράσεις που σχετίζονται με:

  • τη διαχείριση και βελτίωση της διατήρησης της βιοποικιλότητας
  • τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών Natura
  • τη διαχείριση οικολογικών διαδρομών και πράσινων υποδομών
  • την καταγραφή σημαντικών ειδών πανίδας και χλωρίδας
  • την εφαρμογή δράσεων των διαχειριστικών σχεδίων των προστατευόμενων περιοχών
  • την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος κ.α.

Δυνητικοί δικαιούχοι των έργων και δράσεων των προσκλήσεων είναι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και λοιποί φορείς κατ’ αρμοδιότητα.

Επισημαίνοντας τον ιδιαίτερο αναπτυξιακό ρόλο των προστατευόμενων περιοχών και την πλούσια και μοναδική βιοποικιλότητα  της Δυτικής Μακεδονίας, ο Περιφερειάρχης επεσήμανε τη δυνατότητα που παρέχεται μέσω των δύο νέων προσκλήσεων να υποβληθούν και να υλοποιηθούν δράσεις για τη διαφύλαξη και προστασία της βιοποικιλότητας και την ενδυνάμωση και αναβάθμιση της οικολογικής ισορροπίας στις επιλέξιμες περιοχές.

Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα διαμόρφωσης προτύπου πιστοποίησης προϊόντων και δράσεων που παράγονται και αναπτύσσονται σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, όπως οι λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ επεσήμανε την πρόθεση της Περιφέρειας να υποβάλει πρόταση διαχείρισης των καλαμιώνων των λιμνών μας με φυσικό τρόπο και όχι με μηχανικό, όπως έχει επιλεγεί μέχρι σήμερα.

Επιπλέον, προτάσεις για την καταγραφή και χαρτογράφηση των σπάνιων ειδών φυτών και ζώων της Περιφέρειάς μας καθώς και δράσεις για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών, είναι μεταξύ των βασικών επιλογών που προκρίνει η Περιφερειακή Αρχή στο πλαίσιο των νέων αυτών προσκλήσεων.

Ο Περιφερειάρχης τονίζοντας τη σπουδαιότητα και τη δυνατότητα που παρέχεται  στους φορείς δικαιούχους του εν λόγω μέτρου του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε μια κρίσιμη περίοδο για τη Δυτική Μακεδονία, κάλεσε τους ενδιαφερόμενους φορείς να αξιοποιήσουν ουσιαστικά την ευκαιρία αυτή, με προετοιμασία προτάσεων που θα έχουν πρακτικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα προς όφελος των τοπικών κοινωνιών της Περιφέρειας και ολόκληρης της χώρας.

Η υποβολή των προτάσεων από τους υποψήφιους δικαιούχους θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ στη ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από τις 15/1/2022  και ώρα 08:00 έως τις 15/3/2022 και ώρα 14:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).